Man – vrouw / hoofdschap

Betreft: Man – vrouw: hoofdschap

Vraag:

Als je als man niet de baas bent in huis, hoe moet je dat dan veranderen?

Antwoord:

Het gaat er niet om dat de man ‘de baas’ is, hij is het hoofd van het gezin. Dat houdt in dat hij leiding moet geven. Maar dat niet met de vuist op tafel, maar met overwicht doordat hij weldoordacht beslissingen neemt.

Daarbij is de vrouw echter geen doetje, ze heeft ook haar waardevolle inbreng. Denk aan Sara, die op een bepaald moment de zaken beter ziet dan Abraham en aangeeft dat Ismaël, die spot met Isaäk, niet thuis kan blijven.

De vrouw heeft van haar kant het hoofdschap van de man te erkennen. De vrouw uit Sunem had geestelijk heel wat meer in haar mars dan haar man (2 Kn 4:8 v.v.). Zij nam het initiatief om voor Elisa en zijn knecht een kamer gereed te maken, maar ze besprak dat wel eerst met haar man en kende hem daar dus in.

Als zaken scheef gegroeid zijn en niet zijn zoals de Schrift dit aangeeft is het niet zo gemakkelijk dat even te veranderen. Probeer deze dingen rustig te bespreken. Er zijn ook diverse christelijke conferenties waar men met elkaar over huwelijks – problematiek spreekt en goede raad aangereikt krijgt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies