Eindtijd

Betreft: De eindtijd

Vraag:

Kan en mag een wedergeboren persoon zeggen, dat het einde dan en dan komt?

Antwoord:

Een christen kan dat natuurlijk wel zeggen, maar dan gaat hij zijn boekje te buiten (zie Mk 13:33; Hd 1:7).

Helaas hebben niet alleen Jehovah’s-getuigen allerlei voorzeggingen gedaan aangaande het einde van de wereld of het einde van dit tijdsbestel, maar ook allerlei orthodoxe christenen hebben berekeningen opgesteld en voorzeggingen gedaan. Alle keren kwamen de voorzeggingen niet uit, maar men leerde er niets van. En dat…terwijl er zo duidelijk in de Bijbel staat, dat niemand die tijd weet.

Sommigen zeggen: de dag en het uur weten we niet, maar het jaar kunnen we wel berekenen. Dat zijn echter spitsvondigheden. Als er in Mk 13:34 staat: ‘Van die dag of dat uur weet niemand’ dan is dat zeker niet zo bedoeld als zou je het jaar en de maand en de week wel kunnen berekenen. In vers 34 wordt namelijk in algemene zin gesproken over ‘de tijd’. En in het voorbeeld dat volgt weet de deurwachter ook totaal niet wanneer zijn meester terugkomt.

Hd 1: 7 is nog duidelijker. De discipelen vragen namelijk niet naar dag en uur, maar naar de tijd waarin Christus het rijk zou herstellen. Jezus Christus geeft hen dan ten antwoord dat ze de tijden en gelegenheden niet kennen.

We moeten dus alle speculaties op dit gebied afwijzen. Wel weten we dat de tijd nadert omdat er bepaalde dingen zich beginnen af te tekenen. De afval in de christenheid is bijv. een kenmerk van de eindtijd. Het ontwaken van het Jodendom en van de volken in het Midden-Oosten is een teken. Daarop kunnen we wijzen als tekenen die aantonen dat de eindtijd nabij is, maar verder kunnen en mogen we niet gaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies