Bijbel – Verschillen tussen bijbelboeken

betreft: Verschil tussen de evangeliën, de Handelingen en de brieven van Paulus.

Vraag:

Wilt u uitleggen welk inhoudelijk verschil er in dit geval is?

Antwoord:

De evangeliën vertellen ons de geschiedenissen aangaande het leven van de Heer Jezus.
Het boek der Handelingen vertelt ons wat er vlak voor de hemelvaart en daarna gebeurd is.
Deze vijf boeken behandelen dus geschiedenissen. We spreken dan van geschiedkundige boeken.

In de brieven van Paulus vertelt de apostel een enkele keer ook wel wat hem overkomen is en hebben we dus af en toe ook met geschiedenissen te maken, maar het grootste deel van de brieven bevat uiteenzettingen over het christelijk geloof. Ze spreken over de geloofsleer en zijn dus leerstellig van inhoud.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies