Gemeenschap der heiligen

Betreft: Gemeenschap der heiligen

Vraag:

Wat wordt er bedoeld met ‘Gemeenschap der Heiligen’ in de Apostolische geloofsbelijdenis?

Antwoord:

Gedoeld wordt op art.9 van de apostolische geloofsbelijdenis. Dat artikel luidt: ‘Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen’.
Onder de gemeenschap der heiligen verstaan de opstellers van deze artikelen dus de heilige, algemene christelijke kerk. Het woord gemeenschap houdt in, dan men iets gemeenschappelijk heeft en dat men daardoor aan elkaar verbonden is. De gelovigen in Jezus Christus zijn aan elkaar verbonden omdat ze met God verbonden zijn.

In 1 Jh 1:3 lezen we ‘onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus’. We zijn met de Vader en de Zoon verbonden en daardoor ook aan elkaar. We hebben dus ook gemeenschap met elkaar, we horen bij elkaar, zijn aan elkaar verbonden. En omdat de gelovigen ook heiligen in Christus Jezus zijn, spreken we van ‘de gemeenschap van de heiligen’. De gelovigen met elkaar vormen de gemeente van Jezus Christus en die wordt ook wel de algemene christelijke kerk genoemd. Deze begrippen dekken elkaar dus.

Alle gelovigen vormen de gemeenschap van de heiligen. Alle gelovigen vormen de ene christelijke kerk. De ene algemene, christelijke kerk is dus hetzelfde als de gemeenschap der heiligen.

Bij de gemeenschap van de heiligen kunnen we ook denken aan het praktisch onderling kontakt van de gelovigen. Dan denken we bij ‘gemeenschap’ niet aan een totaal van aan elkaar verbonden personen, maar aan het onderling kontakt dat deze mensen hebben.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies