Vrouw – Beeld Gods

Vraag:

Is een alleenstaande vrouw niet het beeld Gods?

Antwoord:

Van man en vrouw staat in Gn 1: 26 dat ze naar het beeld van God geschapen zijn. In 1 Ko 11: 7 worden ze niet enkel gezien in hun verhouding tot God, maar mede in hun onderlinge verhouding en dan is de man het beeld en de heerlijkheid van God, hij heerst namelijk niet alleen over de dieren van het veld, maar is ook hoofd van zijn vrouw. In die verhouding is de vrouw de heerlijkheid van de man.
Als een vrouw nu alleen blijft of gescheiden is dan gaat het beeld Gods in deze zin op dat ook zij toch heerst over de vissen van de zee en dat laatste wordt in Gn 1: 26 als effect van het beeld Gods zijn beschreven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies