Hemel – Herkenning?

Betreft: Herkenning in de hemel

Vraag:

Zal een man in de hemel nog weten wie op aarde zijn vrouw was? Weten we van elkaar of we behouden zijn of verloren en eveneens de reden daarvan?

Antwoord:

In verband met ‘herkenning’ wil ik erop wijzen, dat bij de verheerlijking op de berg de drie discipelen wisten dat de twee mannen bij de Heer Jezus Mozes en Elia waren. We zullen dus blijkbaar niet alleen hen herkennen die we op aarde gekend hebben, maar we zullen ook hen kennen, die we op aarde niet gekend hebben. Uit Lk 16: 19-31 laat zich afleiden dat die herkenning er ook al direkt na de dood is.

Het is moeilijk voor te stellen, dat we straks in de volmaakte toestand minder zouden kennen dan we nu kennen. We mogen dus verwachten dat we onze familieleden, vrouw, man, kinderen herkennen, maar de band van (bloed-, huwelijks – verwantschap) speelt dan geen rol meer (zie Mt 22: 28-30). We kunnen ons natuurlijk moeilijk voorstellen hoe dat zal zijn.

In de hemelse toestand zullen we ook een volmaakte kijk hebben op de daden van God. We zullen Hem rechtvaardigen in zijn wegen van behoud, maar ook in zijn oordeel. We weten nu al de reden voor oordeel en behoud, de vraag is namelijk of de betroffene zich werkelijk tot God heeft bekeerd hier op aarde en in Jezus Christus heeft geloofd.

We zullen dan kennen, zoals we gekend zijn. Maar aardse relaties zullen we dan niet meer kennen en dus ook de verbreking ervan niet gevoelen. Uit het bovenstaande meen ik te kunnen concluderen dat we ook geen geliefden die helaas niet behouden zijn zullen ‘missen’ en daarover zullen treuren.

Anders toch zou de blijdschap in de hemel omfloerst zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies