Reukoffer

Vraag:

Heeft het reukoffer voor ons ook betekenis?

Antwoord:

In het Heilige stond het gouden reukofferaltaar (Zie Ex 30). Dat altaar is een zinnebeeld van Christus zoals hij de hemel is ingegaan (Het brandofferaltaar ziet op Christus als degene die zich offerde op het kruis). Het reukwerk dat op het gouden altaar ontstoken werd spreekt van de volmaaktheid van Christus voor God.

Reukwerk offeren betekent de volmaaktheid van Christus voor God brengen of uiten door het gebed.

Zo is er in Op 5:8 sprake van reukwerk offeren en wordt er gezegd, dat het reukwerk ziet op de gebeden der heiligen (vgl. Op 8: 3, 4 en Ps 141: 2).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies