Opname – Ook kinderen?

Betreft: De Opname en de kinderen van de gelovigen

Vraag:

Gaan de kinderen van de gelovigen mee bij de opname van de Gemeente? Gaan de kinderen van ongelovigen mee?

Antwoord:

Deze vragen zijn in zoverre moeilijk dat we er geen direkte antwoorden voor in de Bijbel vinden. Er zijn echter wel overwegingen gegrond op bijbelse gegevens die ons kunnen helpen.

Van de kinderen van gelovige ouders moeten we zonder meer aannemen dat ze meegaan. God verbreekt de eenheid van het gezin niet, Hij toch spreekt over ‘gij en uw huis’. Hij laat deze kleinen toch niet ‘geestelijk hulpbehoevend’ achter om misschien door ongelovigen opgevoed te worden?

Anderzijds is het ook onwaarschijnlijk aan te nemen dat God de kinderen van ongelovigen uit hun gezin zal rukken. Deze kinderen (voor zover ze het evangelie niet welbewust afgewezen hebben) kunnen zich in de periode die na de opname volgt nog bekeren. Het ‘achterblijven’ betekent dus niet automatisch dat ze verworpen zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies