Maria – de moeder des Heren

Betreft: Maria, de moeder des Heren

Vraag:

Is er buiten de Bijbel betrouwbare informatie over Maria, de moeder van Jezus?

Antwoord:

De gegevens over Maria in de Schrift zijn zeer karig. Hoe bevoorrecht zij ook was om de moeder van Jezus te mogen zijn, het gaat in de Bijbel niet om haar, maar om haar Zoon.
De eerste christenen hebben in overeenstemming hiermee geen Mariacultus in het leven geroepen – dat gebeurde eerst in de vierde / vijfde eeuw – en betrouwbare geschriften over haar zijn er dan ook niet. We zullen het dus met de bijbelse gegevens moeten doen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies