Visioen of gezicht

Vraag:

Wat moet je onder een visioen of een gezicht verstaan?

Antwoord:

Onder een visioen verstaan we een waarneming zonder dat het oog op de normale wijze geprikkeld wordt. Niet alleen geldt het iets innerlijk zien, maar ook iets voelen of horen, zonder dat de betreffende zintuigen ingeschakeld zijn.
We kennen het verschijnsel dat we in een droom bepaalde zaken zien, voelen en ruiken, terwijl we toch niet onze zintuigen gebruiken. Iets dergelijks vindt plaats bij een visioen. In de Bijbel treffen we aan, dat iemand zonder in slaap te zijn in een visionaire toestand kwam doordat Gods Geest hem daarin bracht.

Op die manier maakte God aan de betreffende persoon iets duidelijk. Denk aan Petrus op het dak in Joppe. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zou alleen iemand kunnen zeggen, die het meegemaakt heeft en misschien kan men het dan zelfs ook nog niet aangeven.

De vraag of God ook nu nog door visioenen werkt kan niet met absolute zekerheid beantwoord worden. Het blijft altijd de vraag of getuigenissen daarover betrouwbaar zijn. Er kan namelijk heel gemakkelijk inbeelding, hallicunatie e.d. in het spel zijn. Maar dat God ook in deze tijd op deze manier tot iemand wil spreken moeten we zeker niet voor onmogelijk houden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies