Erfelijk belast zijn

Betreft: Erfelijk belast zijn

Vraag:

Iemand vertelde mij met een beroep op Ex. 20:5 dat ze erfelijk belast was door ongerechtigheden van haar vader en grootvader en daartoe bevrijding nodig had. Kan dat?

Antwoord:

Uit Dt 24:16 blijkt dat God de kinderen niet straft voor de zonden van de vaderen. Het zondige gedrag van ouders kan echter wel lichamelijke gevolgen hebben voor hun nageslacht. Denk aan drugsverslaving, ongebreideld sexueel verkeer waarbij men aids oploopt. We spreken dan echter niet van erfelijke belasting.

Bij erfelijke belasting denken we aan psychische kenmerken of aan karaktereigenschappen die we van onze ouders meegekregen hebben. We denken dan niet aan fijne zaken, maar aan hinderlijke dingen. Neem bijv, een kwestie als die van ‘leugenachtigheid’. Het betekent echter niet dat we daaraan gedwongen zijn te moeten toegeven. Als we bekeerd zijn en geloven in Jezus Christus als onze Heiland, dan wil Hij ons kracht geven om ons voor nare dingen in ons karakter dood te houden en om goede punten te versterken. Van ‘bevrijding’ zou ik in dat verband niet willen spreken.

Dat is wel het geval bij een ‘occulte’ belasting. Nu moeten we voorzichtig zijn met die term, want veel wordt occult genoemd, dat met occultisme niets te maken heeft, maar waar psychische oorzaken in het spel zijn.

Bij echte occulte belasting moet iemand bevrijd worden, maar of occulte belasting ‘erfelijk’ is, waag ik te betwijfelen. Occulte belasting vindt plaats doordat men zijn geest openstelt voor de werking van satan. Men heeft zich dan met occulte zaken ingelaten. Dit zou met kinderen het geval kunnen zijn doordat de ouders ze met occulte zaken bekend maken. Maar dat is dan geen erfelijke belasting, maar een kwestie van verkeerde opvoeding.

Als er van occulte belasting sprake is dan zal iemand (eventueel met pastorale hulp) moeten nagaan waar en hoe hij die belasting heeft opgedaan. Bijv. door zich te hebben beziggehouden met occulte spelletjes, contact met een occulte genezer, of iets dergelijks. Dat zal voor God beleden moeten worden en dan wil God zo iemand bevrijden. Bij gevallen van ‘bezetenheid’ zal er pastorale hulp geboden moeten worden in de naam van Jezus Christus om zo iemand te bevrijden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies