Verharding

Betreft: Verharding (Ex. 4:21-9:12)

Vraag:

a) Of de Heer nu iemands hart verhardt of dat hij het zelf doet, dat komt toch op hetzelfde neer?
b) Wanneer is iemands hart door God verhard?
c) Als een van je kinderen het geloof vaarwel gezegd heeft, kun je dan blijven doorgaan met binnen om zijn behoud?

Antwoord:

a) Als iemand zelf zijn hart verhardt, dan kan hij zich nog wel bekeren ofwel die verharding opgeven. Als God iemand verhardt, zullen we dat zo moeten zien, dat het lot van die persoon onafwendbaar is. God verhardt iemands hart echter niet zonder dat die persoon zelf begonnen is zijn hart te verharden. Veronderstel dat we het zo moesten zien, dat Farao eigenlijk wel genegen zou zijn het volk te laten trekken, maar dat God hem verhardde om het volk niet te laten trekken, zonder dat Farao zelf die verharding wilde of bij zichzelf bewerkte. Dan zou de verantwoordelijkheid geheel voor God komen te liggen. Dan zouden we – om zo te zeggen – God tot de auteur, de veroorzaker, van het kwaad maken en dat kan natuurlijk niet.
De kwestie is dat Farao zelf zijn hart verhardde en dat tevens God dat deed. Farao blijft volledig verantwoordelijk voor zijn daad.

b en c) Dat iemand zijn hart verhardt, kunnen we opmerken doordat hij de boodschap van het evangelie verwerpt. Maar of ook God zo iemand verhardt, weten we niet. Van Farao weten we het omdat het in de Schrift staat, van mensen om ons heen, van kinderen of ouders weten we dat nooit. Als onze kinderen afgeweken zijn kunnen we dus dus met volharding en overtuiging blijven bidden of God hen tot bekering wil brengen in het besef dat bij God alle dingen mogelijk zijn.

Ouders die met dit diep zorgelijke probleem zitten, zou ik dan ook willen opwekken om te volharden in het gebed voor het behoud of de geestelijke terugkeer van hun kinderen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies