De hele raad Gods

In HD 20 laatste peric. neemt P.afsch. van de oudsten van Ef. In vrs27 zegt hij, dat hij hun “al de raad Gods” heeft verkondigd.
Was dit in eerste instantie alleen aan de oudsten of mag je ook denken aan de hele gemeente?
En wat moet onder “al de raad Gods” worden verstaan ?
Hoe zou je in de eigen gemeente hieraan invulling kunnen geven ?
In de reguliere Woorddienst of in speciale thema-diensten ?
Wil jij je licht daar eens over laten schijnen ?

Deze raad Gods omvatte de gedachten van Gods die Paulus aan de oudsten bekend maakte, maar die n iet alleen voor de oudsten bedoeld waren, maar die de oudsten aan de gemeente hadden door te geven. De pudsten vertegenwoordigden de plaatselijke gemeente en deze moest deze gedachten van God ook leren kennen.

Onder deze raad Gods moeten we de gedachten van God vertsaan over de gemeente, maar ook met betrekking tot de toekomst (o.a. ook van Israël e.d.)
Men zou daaraan invulling kunnen geven in de woordbediening op de eerste dag van de week, maar ook in onderwijs dat daarbuiten geven werd bijvoorbeeld in de week. We weten niet precies hoe dit in het begin in de gemeente werkte, Maar als er in Hand 2 sprake is van de rede van Petrus dan kunnen we denken aan een soortgelijk onderwijs in extra woordbedieningen. Denk daarbij ook aan Hand 2:42. Men was dus bezig met datgene wat de apostelen verkondigden en dat zal later ook de prediking van Paulus gegolden hebben.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies