Vergeving – Verschil in grondslag

Betreft: Verschil in uitdrukkingen met betrekking tot de grondslag van de vergeving.

Vraag:

Is er verschil tussen de volgende uitdrukkingen:

  • vergeving op grond van het vergoten bloed van de Here Jezus,
  • vergeving op grond van het vergoten bloed van Christus,
  • vergeving op grond van het vergoten bloed van Jezus Christus.

Antwoord:

Wat de vergeving betreft en wat de grondslag aangaat zit er geen verschil tussen de drie uitdrukkingen. Het gaat namelijk om het vergoten bloed van dezelfde persoon. Er is alleen verschil in aspekt wat de persoon van onze Heiland betreft.
Bij de naam ‘Jezus’ denken we aan de mens Jezus van Nazareth. De nadruk ligt dan op Zijn mensheid.
Bij ‘Here Jezus’drukken we uit dat Jezus van Nazareth onze Heer is. De nadruk ligt dan zowel op zijn menszijn als op het feit dat Hij tot Heer gesteld is.
De benaming ‘Christus’ of ‘Gezalfde’ doet uitkomen dat Hij de van God gezalfde Verlosser is en Messias (hebreeuwse naam voor gezalfde) voor Israël. DE nadruk ligt dan op Zijn funktie.
Bij de benaming ‘Jezus Christus’ hebben we te doen -net als bij Here Jezus – met een combinatie en wel van mensheid met doel van zijn zending.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies