Schipbreuk van Paulus

Vraag:

Tijdens onze vakantie op het eiland Rhodos in Griekenland kwamen we bij het stadje Lindos. Onze Nederlandse gids vertelde dat in de baai voor de kust de apostel Paulus schipbreuk had geleden. Ik kan echter in de Bijbel niet vinden dat Paulus op Rhodos is geweest en evenmin wordt het stadje Lindos in de Bijbel genoemd. Bij Malta heeft Paulus wel schipbreuk geleden. Hoe zit het met de betrouwbaarheid van dit verhaal?

Antwoord:

Rhodos of Rhodos wordt in Hd 21:1 genoemd als pleisterplaats van de apostel Paulus, maar van een schipbreuk aldaar lezen we niets. De eerste en enige schipbreuk die in de Bijbel beschreven wordt is die voor de kust van Malta (Hd 27). Maar daaraan zijn wel drie andere schipbreuken vooraf gegaan, want die worden in 2 Ko 11: 25 genoemd. De apostel omschrijft ze echter niet. Wanneer en waar ze hebben plaatsgevonden weten we niet. Het kan dus dat een van die schipbreuken bij Rhodos heeft plaatsgevonden en dat dit door overlevering bewaard gebleven is. Meestal echter zijn zulke overgeleverde verhalen en plaatsaanduidingen niet erg betrouwbaar. Het kan dus waar zijn, maar het kan net zo goed fantasie zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies