Koninkrijk Gods – hemel

Betreft: Koninkrijk Gods – hemel

Vraag:

Is het koninkrijk Gods hetzelfde als de hemel?

Antwoord:

De term ‘koninkrijk’ spreekt van een machtsgebied en van regering. De term koninkrijk Gods ziet op de tijd dat God zijn heerschappij in hemel en op aarde vestigen zal. God regeert nu ook wel, maar in de hemelen bevinden zich nog de satan en zijn engelen, die zich niet aan God onderwerpen. Op aarde zijn er de mensen, die naar hun eigen wil leven en zich van God niets aantrekken. Wil het koninkrijk Gods gevestigd worden dat moeten alle tegenstrevende krachten worden onderworpen of geoordeeld.

In Op 12 lezen we hoe dat in de hemelen gebeurt. Daar ontstaat strijd tussen Michaël en zijn engelen en de satan en zijn engelen. Het resultaat van die strijd is dat satan en zijn medestanders uit de hemel op aarde worden geworpen. In vers 10 staat in verband daarmee dat het koningschap van God en de macht van zijn Gezalfde (Christus) verschenen is. Dat heeft dan betrekking op de hemelse sfeer van het koninkrijk.

In het vervolg lezen we hoe Christus naar deze aarde komt en daar alle tegenstanders onderwerpt en zijn regering op aarde vestigt, zie Op 19 en 20: 1-6.
Het koninkrijk Gods is dus niet identiek met de hemel. Het koninkrijk Gods is een machtsgebied dat èn de hemel èn de aarde omvat. We komen ook de term koninkrijk der hemelen tegen en wel uitsluitend bij Mattheüs. Daarbij gaat het om hetzelfde koninkrijk, maar ligt de nadruk op het aardse deel van het koninkrijk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies