Eindtijd – Berekeningen

Betreft: Berekeningen van de tijd van de wederkomst van Christus

Vraag:

Mogen wij ons met dit soort berekeningen (van Jehovah’s getuigen, Hal Lindsey, e.a. wel bezighouden)

Antwoord:

De Schrift zegt duidelijk, dat we niet weten ‘op welk uur’ de Heer komt (Mt 24: 42). We weten de dag en het uur niet (Mt 25:13). Deze teksten mogen niet zo gelezen worden alsof we niet het uur en de dag, maar wel het jaar zouden weten. Ze betekenen gewoon dat we de tijd niet weten. Ondanks deze duidelijke aanwijzing van de Heer is men toch aan het rekenen geslagen en iedere keer kwam het niet uit. Waar we wel op mogen letten zijn de algemene ontwikkelingen in de wereld en dat in het bijzonder in verband met het volk Israël. Die ontwikkelingen geven ons aanleiding om te zeggen dat de komst van de Heer wel dichtbij moet zijn. Voor de gelovigen van alle tijden gold en geldt echter: ‘Ik kom spoedig’ en aan Zijn komst voor de Gemeente behoeft niets vooraf te gaan. We kunnen de Heer dus elke dag verwachten, maar het kan ook wezen dat er nog een tijd overheen gaat voor Hij komt.

Wij zijn dus wars van al dat soort berekeningen waardoor de aandacht meer gericht is op de wijze van berekening dan op de komst van de Heer zelf. Ook werkt het in op de sensatielust van de mens. Aangezien de voorspellingen keer op keer niet uitkomen, maakt men dat ongelovigen spotten met de christenen en hun Bijbel en dat gelovigen hun vertrouwen in bijbeluitleggers verliezen. Niet aan mee doen dus en er tegen waarschuwen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies