Onwaardig aanzitten en scheuringen

Onwaardig aanzitten en scheuringen in 1 Ko 11:18,19

a. U hebt inderdaad goed begrepen wat onwaardig deelnemen aan het avondmaal inhoudt. Het is van het avondmaal een drink- en eetgelag maken en dus voorbij gaan aan de geestelijke betekenis ervan.

Aan het avondmaal gaan we niet omdat we volmaakt zijn, maar omdat we door God in Christus volmaakt gemaakt zijn. We zijn volmaakt in Christus. De andere kant is dat we er naar moeten streven om ook volmaakt te leven.

Op de vraag of u niet aan het avondmaal kunt gaan omdat u rookt , kan ik niet best een antwoord te geven. Als u het roken als zonde ziet of als u er verslaafd aan bent dan hebt u een beschuldigd geweten voor God en dan kan ik me voorstellen dat u niet aan het avondmaal durft gaan. Hoe zwaar dat bij u is, kan ik moeilijk inschatten. Het beste is om een afkickbehandeling te ondergaan. Uw huisarts kan u daarbij wel van advies dienen, denk ik.

Uw huwelijkssituatie kan ook een verhindering zijn, als tenminste die situatie volkomen ‘vloekt’ met wat de bijbel daarvan zegt. Maar als u eens wat gehad hebt en u belijdt dat voor God en voor uw man, dan hoeft u het avondmaal niet te verzuimen. Mocht uw hele huwelijk een ‘aanfluiting’ zijn dan zou ik u aanraden is een huwelijkstherapie te volgen. “In de ruimte’ geeft zulke therapieën en ik hoor daar goede berichten over.

b. De kwestie met 1Kor. 11:19 vind ik gemakkelijker te beantwoorden. Het gaat daar nog niet over daadwerkelijke ‘kerkscheuringen’, maar over groepsvorming binnen de Gemeente waarbij men zich afzette tegen medegelovigen. In Korinthe kwamen ze nog wel als een geheel samen, maar ze vormden groepjes door zich te noemen naar hun favoriete prediker en zo als club een ‘kerkje binnen de kerk’ te vormen. Degenen die de proef konden doorstaan waren zij, die aan die groepsvorming niet deelnamen, maar die met elke gelovige een goede band wilden hebben. Zij wilden zich binnen het geheel niet afzonderen van anderen.

Later zijn er echte scheuringen opgetreden waarbij men om een persoon of om een deel-waarheid een andere gemeente ging vormen. Dat ging een stap verder dan wat Paulus in 1Kor. 11 op het oog heeft, het is er echter een uitvloeisel van. Wanneer in een gemeente verkeerde dingen optreden en men zondert zich daarvan af om een zuiverder gemeenschap op te zoeken, dan is dat niet hetzelfde als wat Paulus bedoelt. Men heeft dan wel degelijk het oog op de hele gemeente en aanvaardt alle gelovigen als broeders in de Here Jezus. Ik denk dat u er juist aan gedaan hebt die vorige gemeente te verlaten toen er zulke wantoestanden optraden. U heeft dat toch niet uit een ‘clubgeest’ gedaan?!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies