Sterven voordat je sterft

Lukas 16

Vraag:

(a) Wat wordt bedoeld met de uitdrukking “wie sterft voordat hij sterft, sterft niet als hij sterft”?
(b) Wat bedoelt men met: Wie slechts eenmaal geboren wordt sterft tweemaal; wie tweemaal geboren wordt sterft slechts eenmaal

Antwoord:

(a) Wie geestelijk sterft, wie met Christus gestorven is – en dat geldt voor ieder die zich heeft bekeerd – die sterft niet werkelijk als hij lichamelijk dood gaat. De dood heeft wel macht over het lichaam van de gelovige maar zijn geestelijk leven is verborgen in Christus bij God. Zijn geestelijk bestaan als nieuw schepsel is onaantastbaar voor de lichamelijke dood.

Nog eens iets anders gezegd: Wie sterft – d.w.z. wie geestelijk met Christus sterft voordat hij lichamelijk sterft ofwel voordat hij doodgaat, sterft niet d.w.z. sterft niet wezenlijk – d.w. z. – in de plaats van de pijn (Lk 16) en na de opstanding ten oordeel in tweede dood – als hij lichamelijk doodgaat.

(b) “Iemand die eenmaal geboren wordt, sterft tweemaal” betekent: iemand, die alleen maar de natuurlijke. lichamelijke geboorte kent, sterft tweemaal, namelijk eerst lichamelijk en later na de opstanding en het oordeel voor de grote witte troon wordt hij geworpen in de hel en die wordt in Op 20 de tweede dood genoemd.

De tweede maal sterven ziet dus op het ondergaan van de tweede dood.
“Iemand die tweemaal geboren is, sterft slechts eenmaal”, dit ziet op iemand, die na de gewone, natuurlijke geboorte wedergeboren is. Zo iemand zal -als de Heer niet voor die tijd komt – wel de lichamelijke dood ondergaan, maar niet het oordeel in de hel ofwel de tweede dood.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies