Waardig wandelen

Vraag:

Wat is ‘waardig’?

Antwoord:

De uitdrukking ‘waardig’ heeft in het taalgebruik de betekenis gekregen van ‘netjes’ of ‘plechtstatig’. Met dat in gedachten zouden we ‘waardig wandelen’ opvatten als ‘plechtstatig wandelen’ of ‘schrijden’.
In de Bijbel staat ‘waardig wandelen’ echter (haast) nooit op zichzelf. Er wordt altijd een bepaald verband gelegd. Zo lezen we van:
‘Gode waardig wandelen”
‘Waardig aan het evangelie wandelen’, enz.

Het betekent: wandelen zoals God het waard is’, zoals ‘het evangelie het waard is’. In ‘waardig’ zit het woord ‘waard’ en dat komt in deze uitdrukkingen over ‘waardig wandelen’ tot uiting.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies