Eeuwig leven en de Zoon

Betreft: Eeuwig leven en de Zoon

Vraag:

Waar staat in de bijbel dat het eeuwig leven geen begin heeft of m.a.w. dat de Zoon van God geen begin heeft.

Antwoord:

In Dt 33: 27 staat: ‘De eeuwige God zij u een woning’ en in Ps.90: 2 ‘Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God’.
Dat betekent dat God geen begin noch einde heeft. Hoe zou het ook kunnen, wie zou Hem in aanschijn hebben moeten roepen?

Welnu van Jezus Christus lezen we, dat Hij genoemd wordt: ‘Sterke God, eeuwige Vader’ Js 9:5 en in 1 Jh.5: 20 b ‘Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven’ en dat slaat terug op ‘zijn Zoon Jezus Christus’.

Van het eeuwige leven zegt Gods voorts, dat het ‘is in Zijn Zoon’ zie 1 Jh.5:11. Er is dus een vaste relatie tussen de Zoon en het eeuwige leven en dat leven bestaat dus van eeuwigheid af, het is het leven van God zelf.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies