Huwelijk – Verhouding vrouw tot famillie

Betreft: Verhouding vrouw tot familie

Vraag:

Als een vrouw trouwde, verloor zij dan haar eigen familie. Staat er daarom in Mt 1 zoon van Abraham?

Antwoord:

De reden is dat Mt 1 de wettelijke lijn geeft via Jozef. In Lk 3 staat ook een geslachtsregister en er is reden aan te nemen dat het daar gaat om de biologische lijn via Maria.

Voor Izaäk werd een vrouw uit de vreemde gehaald en deze verliet haar land en ging naar Kanaän. Zoiets betekende praktisch een scheiding van de familie, maar niet een totaal opheffen van de familieband. We zien dat Rebekka die band gevoeld heeft en later Jakob naar haar broer Laban stuurt voor een vrouw (Gn 27: 42-45).

In het geval van Jakob bleven hij en zijn vrouwen bij Laban wonen en is die familieband er wel terdege. Alleen de verhouding verkoelt en Jakob trekt tenslotte weg, maar dat niet omdat de vrouw al haar familie zou moeten opgeven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies