Jood

Betreft: De Jood

Vraag:

Als men het heeft over de Jood, wordt daar een volk mee bedoeld?

Antwoord:

Met een enkelvoudig woord kan een meervoudig begrip worden aangeduid. Wanneer we bijvoorbeeld zeggen:’de’ mens is een zondaar’. dan bedoelen we dat mensen zondaars zijn. Zie als bijbels voorbeeld voor het gebruik van de uitdrukking ‘de mens’ o.a.: 1Sm 16: 7; Jb 7:17; Ps 8: 5; 104: 23; 144: 3; Mt 4: 4; Mk .2:27.

Zo is het ook met de term ‘de’ Jood, we bedoelen daar vaak alle Joden of de Joden als volk mee. In Rm 1:16 wordt gezegd, dat het evangelie een kracht van God is tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Met ‘de’ Jood wordt in dat geval geduid op alle Joden en met de Griek op alle ‘Grieken’. Maar met die laatste uitdrukking zit het wat ingewikkelder, want in de bijbel wordt daarmee niet zozeer het Griekse volk als volk aangeduid, maar allen die deel hebben aan de Griekse cultuur, eigenlijk de volken in het Romeinse rijk ofwel de volken in het algemeen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies