Joodse volk – Vragen

Betreft: Vragen over Joodse Volk

Vragen en antwoorden:

  1. Zijn onder de Joden de afstammelingen van Aäron nog bekend?- Ja, want zij mogen in de Synagoge de wetsrollen lezen en de zegen uitspreken. Allen die Cohen heten stammen van hem of van Levi af. De naam Cohen is verwant met het woord voor priester
  2. Wat zijn aan het hebreeuws verwante talen? Het akkadisch, het aramees. Toen de Joden weer hebreeus gingen spreken konden ze op het aramees ‘terugvallen’. Men spreekt nu van hiwriet
  3. Is er een vermoeden met wie de tien stammen zich vermengd hebben? We weten niet of de tien stammen zich vermengd hebben, we weten ook niet of een bepaald volk de nazaten van de tien stammen zijn.
  4. Er is toch een groot veschil in lichaamsbouw tussen de Joden uit de divers landen?! Inderdaad, zo goed als de taal afwijkingen gaat vertonen, zo zien we ook verschillen in lichaamsbouw. Ook bij andere volken merk je dat op.
  5. Is er ook nog verschil in overlevering van het hebreeuws? Daar het hebreeuws een dode taal geworden is heeft het zich niet verder ontwikkeld. Er is wel enig verschil tussen het alleroudste hebreeuws en het jongere.
  6. Zijn er nog Joden die hun afkomst weten? Behalve de Cohens, zou ik het niet weten. En wie kan nagaan of wat men daarover beweert juist is?
  7. In hoever is het arabisch in Schrift en taal verwant aan het hebreeuws. Haast net zo als Duits(het schuine schrift) en Nederlands.
  8. Kan men de arabische wereld ook verdelen in groepen, die aan elkaar verwant zijn? Ja.
  9. Van de Russiche emigranten schijnt 20 procent niet Joods te wezen, ziet dat op godsdienst of afkomst? Normaal zegt men dat iemand joods is als zijn moeder een jodin is, maar daar schijnt de godsdienst toch ook weer een rol bij te spelen, want christen-joden worden-zover ik weet- niet als jood beschouwt.
  10. Wat de taal betreft is het boek ‘Ontstaan van de Bijbel’ van belang.
Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies