Zondige gedachten koesteren

Betreft: Zonde in ons

Vraag:

Als we ons met het probleem van de zonde in ons helemaal niet bezig moeten houden, betekent dat dan dat we:
-wel moeten breken met verkeerde levenspraktijken
-maar rustig met stugheid in ons, verkeerde gedachten e.d. mogen doorgaan?

Antwoord:

Dat betekent het per se niet, want verkeerde neigingen hebben we te oordelen. Als we verkeerde gedachten blijven koesteren dan hebben we niet met zwakheid te doen, maar met zonde. Luther heeft van verkeerde gedachten gezegd: ‘Ik kan het niet helpen dat er vogels over mijn hoofd vliegen, ik kan het wel helpen als ze een nest in mijn haren maken’.
Met de woorden: je niet bezighouden met het probleem van de zonde in ons, is bedoeld dat we niet iedere keer moeten ‘kijken’ of de zonde nog in ons is, of we hem al goed de baas kunnen of iets dergelijks. We weten dat de zonde nog in ons woont, en daar laten we ons niet door verontrusten. Evenmin laten we de zonde in ons binnenste woekeren en koesteren we haar. We rekenen haar voor gekruisigd. Hoe minder aandacht we verder aan de zonde in ons schenken, hoe beter het is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies