Vraag over de doop

Antwoord op brief

Graag wil ik ingaan op je vraag. Het is fijn dat je tot bekering bent gekomen en mag weten wedergeboren te zijn. Wat je ouders betreft is het duidelijk dat de doop hun niet het eeuwige leven geeft. De doop bewerkt de wedergeboorte niet. In Joh. 3:5 wordt met water niet gedoeld op het water van de doop. Het water daar genoemd ziet symbolisch op het woord. Vergelijk Jak. 1:18 ‘voortgebracht door het woord der waarheid’ en 1 Petr. 1:23 ‘wedergeboren… uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God’. Zie ook Joh. 15:3 en Ef.5:25, want uit deze teksten blijkt dat het woord ‘reinigt’ en dus symbolisch als water wordt gezien.

‘Belijdenis doen’ betekent helaas ook niet altijd dat men werkelijk bekeerd is. Je schrijft echter dat je overtuigd bent, dat ze ook werkelijk Jezus Christus aangenomen hebben. Maar als dat zo is, dan zijn ze ook wedergeboren en hebben ze het eeuwige leven. Lees Joh. 1:12,13.

Een andere zaak is, dat jij het in hun leven niet ziet. De vraag is natuurlijk: ‘Wat wil je zien of horen?’. Kijk, de een spreekt er gemakkelijker over dan de ander en veel mensen durven niet over het geloof te spreken omdat ze in feite geen zekerheid van het heil hebben. Ze zien op zichzelf, ontdekken nog het vlees in zich en meten daar dan hun positie voor God aan af.

Ze gaan niet af op wat God zegt b.v. in 1 Joh. 5:11-13 dat wie de Zoon heeft, het leven heeft en dat dit juist geschreven staat opdat we zouden weten het eeuwige leven te bezitten.
Uiteraard kan ik niet beoordelen hoe je ouders geestelijk zijn, maar als ze echt de Heer Jezus hebben aangenomen dan zijn ze behouden. Ik zou je aanraden bijgaande brochure eens te lezen en zo mogelijk je ouders ook te laten lezen. Pas echter op dat je niet dwingend overkomt, want dan krijg je verwijdering.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies