Gebed – Gebeden voor eenzelfde zaak

Betreft: Verschillende gebeden voor eenzelfde zaak

Vraag:

In een gesprek werd gezegd, dat er op een bidstond niet nog eens voor een bepaalde zaak gebeden moest worden, als een ander dat al gedaan had. Dat kon alleen wanneer het erom ging een andere zijde van die zaak te belichten. We vinden dat in strijd met met Hd 12 en achten het belemmering voor de Geest van God.

Antwoord:

We moeten altijd erg voorzichtig zijn met het geven van voorschriften op het terrein dat in de vraag wordt bedoeld.Wij voegen zo heel gemakkelijk onze regels aan het woord van God toe. Dan menen we daarvoor wel een goed argument te hebben, maar de vraag is toch of dat argument deugt.
Anderzijds hangt het er helemaal van af hoe het in de bidstond toegaat. Deze vraag heeft waarschijnlijk een bepaalde achtergrond, die medebepalend is.

Als het gaat om het probleem op zichzelf dan kunnen we daarover het volgende opmerken:
Als een broeder voor iets gebeden heeft en een ander bidt daarvoor zonder aan te geven dat hij nog eens voor die zaak wil bidden, dan denk ik dat men een verkeerde indruk wekt. Het lijkt dan namelijk of men niet opgelet heeft en niet weet dat er voor die betreffende zaak al gebeden is.

Het is dus goed om zoiets te zeggen als: ‘Heer, wij willen U nog eens bidden voor …’. Iedereen weet dan dat er geen onoplettendheid in het spel is.
Vervolgens moet er een reden zijn om tweemaal voor dezelfde zaak te bidden. We gaan namelijk niet zomaar alle gebeden een keer herhalen. De zaak waarom het gaat moet dan wel heel dringend zijn. Dat was het geval bij het genoemde voorbeeld in Hd 12. Het leven van de apostel Petrus stond op het spel, begrijpelijk dus dat meerderen zich in gebed uitspraken om voor zijn bevrijding of het sparen van zijn leven te bidden.

De uitdrukking ‘belemmering van de Geest van God’ komt bij mij een beetje te zwaar over. Er staat ook dat de geesten van de profeten aan de profeten onderdanig is, dat is onbestaanbaar. Maar dat wat de Geest in ons bewerkt staat wel onder onze controle. Het is niet zo, dat we alles ongebreideld naar voren moeten brengen. Als ik iets in mijn hart heb en een ander brengt hetzelfde naar voren als wat ik wilde zeggen dan behoef ik het nog niet per se te herhalen omdat de Geest die gedachte ook in mijn hart gewerkt heeft.
Als men echter zou verbieden dat er tweemaal voor eenzelfde zaak gebeden wordt dan gaat men regels stellen die niet op Gods Woord steunen en die dus niet naar de Geest zijn. Dan zou men de Geest beperkingen gaan opleggen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies