Studie, sport

Vraag:

Kun je als christen je wel aan studie of aan sport wijden?

Antwoord:

Op zichzelf is er niets op tegen dat je als christen gaat studeren. De vraag is maar door welke motieven je beheerst wordt. Wil je studeren enkel om straks een mooie baan te hebben die behoorlijke verdienste met zich mee brengt, dan is er met je motief iets mis. Er staat in de Schrift dat we tevreden moeten zijn met kleding en voedsel en dat we niet moeten jagen naar rijkdom (zie 1 Tm 6: 16 – 19).
Anderzijds mogen we en behoren we de talenten die God ons gegeven heeft te ontwikkelen. Het aspect dat we door studie een betere positie kunnen verwerven behoeft niet verkeerd te zijn, als:

  • we die positie voor de Heer willen gebruiken;
  • ons geestelijk leven niet door de studie in het gedrang komt.

Als sport alleen beoefend wordt om ‘prestaties neer te zetten’ dan loopt men gauw gevaar dat het eergevoel de boventoon gaat voeren. Bovendien ‘slurpt ‘ het dan tijd. Tegenwoordig zijn er verschillende christelijke sportlieden actief die ook heel duidelijk getuigen van hun geloof. Ieder moet hier voor zichzelf een beslissing in nemen en altijd zijn motieven blijven beoordelen en eventueel bijstellen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies