Geest – de onze of de Heilige Geest?

Betreft: Geest, de onze of de Heilige Geest

Vraag:

Is de Heilige Geest onze geest?
Moet onze geest nog verlost worden?

Antwoord:

Als iemand wedergeboren wordt ontvangt hij een nieuw leven uit God. Hij is een nieuwe mens geworden. Wat zijn ‘ik’ betreft is hij vernieuwd. Met de opstanding (als we sterven voor de Heer komt) of met de verandering van ons lichaam bij de komst van de Heer, ontvangen we wat ons ‘ik’ betreft niets meer dan we nu al door het wedergeboren worden, hebben ontvangen!

Het enige wat we ‘erbij’ ontvangen is het nieuwe lichaam. Ons innerlijk is vernieuwd en hoe je de nieuwe persoon nu ook aanduidt: als geest of als ziel of als ‘ik’ doet er niet toe.

Wanneer de bijbel over onze geest met een kleine g spreekt dan wordt daar – in dit verband – ons nieuwe leven mee bedoeld, b.v. in Jh 3:6. Geest staat dan in tegenstelling met vlees.
Na onze bekering blijft het ‘vlees’ nog in ons. Als gelovigen kunnen we het vlees laten werken en dan komen er uit het vlees zonden voort. Eerst als we sterven gaat dit boze beginsel dat in ons woont te niet en blijft alleen de nieuwe natuur over. Deze wacht op de bekleding met het nieuwe lichaam.

Nadat we tot geloof kwamen ontvingen we niet alleen een nieuw innerlijk, een nieuw ‘ik’, maar hebben we ook de Heilige Geest ontvangen als een ‘Gast’ die in ons woont (Rm 8: 9). Deze Heilige Geest moeten we dus onderscheiden van onze geest (zie Rm 8:16 waar we beiden in één verband aantreffen).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies