Zalven wat houdt dat in?

Vraag:

Wat houdt het zalven van de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel, in? Waaruit bestond die zalf? (zie Ex. 40:10,11).

Antwoord:

Het zalven was een symbolische handeling, waardoor personen en voorwerpen geheiligd werden voor God.
Het zalven kon gebeuren door het voorwerp met zalfolie te besprenkelen (Lv 8:11) of de zalfolie er over uit te gieten. Bij personen gebeurde in de regel dat laatste (Ex 29: 7; Lv 8:12, vgl. Gn 28:18).
Het zalven kon met verschillende soorten olie en balsem gebeuren. Denk aan Jh 12: 3 waar sprake is van nardus. De samenstelling van de heilige zalfolie die gebruikt werd om de heilige voorwerpen van de tabernakel te zalven vinden we beschreven in Ex 30: 22-25. Van deze zalfolie mocht men niet voor andere zalvingsdoeleinden gebruik maken (Ex. 30: 32, 33).

Voor die laatste zalving kon men veelal gebruik maken van olijfolie. Deze olie kon ook gebruikt worden bij het verzorgen van wonden (Lk 10: 34).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies