Corinthiërs, Colossenzen – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Corinthiërs, Colossenzen

Vraag:

Is uw bijbel anders dan de mijne, want u schrijft Corinthiërs met een K, zo ook Colossenzen

Antwoord:

Er zijn in Nederland in het algemeen gesproken twee vertalingen in gebruik, te weten de Statenvertaling van 1637 en de Nieuwe Vertaling van 1951. Van deze vertalingen zijn in de loop der tijden herziene drukken verschenen waarin bijvoorbeeld ouderwetse woorden vervangen zijn door meer gebruikelijke. Soms zijn ook de eigennamen iets anders geschreven. Dat laatste geldt ook voor de bijbelboeken 1 en 2 Corinthe (Corinthiërs) en Colosse (Colossenzen), deze namen werden in oude uitgaven van de Statenvertaling met een ‘C ‘ geschreven in later uitgaven deed met het met een ‘K’. De Nieuwe Vertaling van 1951 schreef de namen met een ‘C’ geschreven., de nieuwste vertaling van het NBG zal de namen wel met een ‘K’ schrijven want zo heeft men het gedaan in ‘Werk in Uitvoering’ dat een proeve is van de Nieuwe Vertaling die binnenkort uitkomt. Ten overvloede nog dit: de Telosuitgave van het NT schrijft beide namen met een ‘K’

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies