Israël – Roeping van

Betreft: Roeping van Israël

Vraag:

Waarom is God destijds begonnen met Israël (als eerste Abraham), terwijl Hij eigenlijk alle volken op het oog had? Waarom niet tegelijk met alle volken?

Antwoord:

Het is voor ons niet altijd mogelijk alle ‘waaroms’ van Gods handelen na te gaan, vaak moeten we ons tevreden stellen met het feit dat God zo en niet anders gehandeld heeft. Als we naar een verklaring zoeken, blijft dat soms gissen. Ten aanzien van de gestelde vraag kunnen we het volgende (voorzichtig) stellen:

Na de zondeval was er één mensheid waarbij er nog geen onderscheid was tussen rassen en naties. Deze mensen hadden:

a) het getuigenis van Gods schepping en konden God eren;
b) de boodschap die van vader op zoon werd overgeleverd in het geslacht van Seth;
c) de stem van hun geweten.

God liet de mens toen de vrijheid om Hem te dienen of niet. Helaas heeft die mensheid die vrijheid misbruikt en zich van God niets aangetrokken. Geweld begon op aarde te heersen en God zond het gericht van de zondvloed (Gn .6-9).

Na de zondvloed begon God opnieuw met het geslacht van Noach. Ook nu werd er niet een bepaald volk geroepen en uitverkoren. De hele mensheid stond voor God gelijk. Het enige gebod dat God instelde was dat van de doodstraf over degene die zich aan een ander vergreep en het verbod om bloed te nuttigen (Gn 9). De mens wendde zich echter opnieuw af en verviel tot de gruwelijkste vormen van hoererij waarom God ze overgaf aan hun lusten (zie Rm. 1)

Toen de mensheid als geheel was afgeweken, verkoos God zich één man uit wie Hij een volk zou bouwen waarmee Hij Zich speciaal wilde bemoeien en waaruit de Heiland geboren zou worden. God was dus allang met alle mensen tegelijk bezig geweest, voordat Hij Abraham uitverkoos.

Waarom per se Abraham en waarom Israël? Dit is de soevereine keuze van God, waarover wij geen zeggenschap hebben. Helaas week het volk Israël, dat onder de meest gunstige omstandigheden geplaatst was, ook van God af. Daardoor werd duidelijk hoe zondig de mens was en dat hij zichzelf niet redden kon

Aan dit volk beloofde God de Messias die de Heiland zou zijn voor Israël, maar niet alleen voor Israël ook voor de volken. Je kunt zeggen dat Israël als modelvolk moest dienen, maar dat het faalde en dat daaruit bleek hoe strafschuldig de hele wereld voor God staat (zie Rm 3:19,20).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies