Rechtvaardiging in Christus

Vraag:

U zegt, dat Christus schuldig verklaard is, maar Hij is toch nooit schuldig geweest? Hij heeft toch nooit zonde gedaan?

Antwoord:

Christus heeft nooit zonde (als daad) gedaan, zo zegt Petrus (1 Pt 2:22); Hij heeft geen zonde (als natuur) gekend, getuigt Paulus (2 Ko 5:21);In Hem is geen zonde (natuur, macht) verklaart Johannes (1 Jh 3:5).

Bij zijn geboorte-aankondiging wordt gesproken over ‘dat Heilige dat geboren zal worden’ (Lk 1: 35). Christus was dus absoluut zondeloos en dus nooit schuldig.
Op het kruis echter nam Hij onze zonden op Zich!! Hij nam ze voor Zijn rekening. Hij nam dus de schuld ervan op zich. Op het kruis werd Hij schuldig verklaard in onze plaats opdat wij vrijgesproken zouden kunnen worden.

Rechtvaardiging gaat verder dan vergeving. Vergeving wil zeggen: je hebt het gedaan maar je krijgt geen straf. Rechtvaardiging wil zeggen: je wordt vrijgesproken van het kwaad.
Een aardse rechter kan iemand die een misdaad begaan heeft ontslaan van strafvervolging. Hij kan als het ware vergeven, maar hij kan hem niet rechtvaardigen. Wat een aardse rechter niet kan heeft God echter wel gedaan. Maar hoe kan dat dan? Wij waren toch schuldig? Zeker! Heeft God dan het kwaad door de vingers gezien? Dat kan God niet dan zou Hij aan Zijn heiligheid te kort doen!. Hij kon dat alleen door Zijn Zoon te zenden en die te beladen met onze schuld. Wij schuldigen worden onschuldig verklaard omdat Christus de Onschuldige schuldig verklaard is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies