Behoud van (alle) mensen

Betreft: Behoud van de (alle) mensen

Vraag:

Christus is toch gestorven voor alle mensen, zijn er dan toch nog mensen die verloren gaan?

Antwoord:

We lezen in Tt 2: 11: ‘want de genade Gods is verschenen, heilaanbrengend voor alle mensen…’. Die genade betoonde God door Zijn Zoon naar deze aarde te zenden en Hem te laten sterven op Golgotha, waar Jezus Christus de zonden van verloren mensen wilde dragen.
Door de prediking van het evangelie biedt God de zondaar genade aan, maar Hij vraagt daarbij wel dat de mens zich bekeert en gelooft in Jezus Christus. God doet een welgemeend genade-aanbod aan de mens.

In 1 Jh.2: 2 zien we de algemeenheid van het werk van Christus. Christus is het zoenoffer voor de zonden van de hele wereld. Helaas echter nemen niet alle mensen dit heil aan en daarom delen niet alle mensen in het heil.
Er is dan ook een opmerkelijk verschil tussen de volgende twee teksten die over de losprijs van Jezus Christus spreken, te weten 1Tm 2: 6 en Mt 20: 28.
In 1Tm 2: 6 lezen we dat Jezus Christus zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Het woordje ‘voor’ betekent hier: ‘zich uitstrekkend tot’. Het behelst een aanbod voor allen.

In Mt 20: 28 lezen we dat Christus zich gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Hier wordt een ander Grieks woord gebruikt, dat betekent ‘voor’ in de zin van ‘in de plaats van’. Het offer is dus alleen effectief voor hen die het aannemen en helaas doen niet alle mensen dat.

De Schrift maakt dan ook duidelijk dat er inderdaad mensen zijn, die verloren gaan, omdat ze zich niet hebben bekeerd. Denk maar aan Jh 3: 36
Het is echter niet Gods bedoeling dat mensen verloren zouden gaan, maar helaas gebeurt dat toch wel. Maar daar staat de mens zelf verantwoordelijk voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies