Geloof en behoudenis

Betreft: Geloof en behoudenis

Vraag:

Geloven alleen is toch niet voldoende om behouden te worden?

Antwoord:

Tegenover hen, die menen op grond van werken behouden te kunnen worden, brengt Paulus duidelijk naar voren, dat een mens alleen gerechtvaardigd wordt op grond van geloof (Zie o.a. Rm 4: 4-6).

Dat moet dan echter wel een echt geloof zijn, d.w.z. zich heel persoonlijk toevertrouwen aan Jezus Christus en aanvaarden dat Hij voor jou gestorven is op het kruis.

Zo’n geloof zal zich echter uiten in werken. En op dat aspect legt Jacobus de nadruk. Hij stelt dat een geloof dat geen werken voortbrengt een dood geloof is (zie Jk 2:14-26). Dat is dus geen echt geloof. Er moeten werken zijn, maar…het is niet zo dat het geloof een beetje behoudt, maar niet genoeg en dat de werken er bij ‘opgeteld’ worden en dan ben je over de streep. Nee, het geloof behoudt en de werken bewijzen de echtheid van het geloof.

De gedachte van Paulus in Rm 4 en die van Jacobus in Jk 2 brengt Paulus bij elkaar in Ef 2: 8 -10. In vers 8, 9 laat hij duidelijk uitkomen dat een mens niet behouden wordt op grond van werken. Maar in vers 10 brengt hij naar voren dat met het geloof wel degelijk werken, namelijk goede werken zijn verbonden. Werken die uit het geloof voortkomen. Zij bewerken de behoudenis niet, maar zijn vrucht van het geloof.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies