Is Kaïn ook gezegend?

Genesis 4:17

Dat God nog bepaalde bemoeienis met Kaïn heeft is een feit, maar dat wil niet zeggen dat het om een echte zegening gaat. Het betreft alleen dat God aan Kaïn een teken geeft waardoor hij in het leven bewaard blijft voor doodslag door anderen.

Verder staat er dat Kaín ging wonen in het land Nod ten oosten van Eden. Dan staat er een mededeling over Kaïns nageslacht en wel dat hij een stad bouwt en die de naam van zijn zoon geeft: Henoch. Zie hierbij Psalm 49:12 en 13. Wat niet bepaald ten gunste van Kaïn spreekt. Zijn nageslacht is van belang geweest voor de mensheid en wel in deze zin dat Jabal het hoofd werd van herders en dus veel betekende op economisch gebied te weten de landbouw.

Verder wordt Jubal iemand die een pionier werd op kunstzinnig gebied. Vervolgens hebben we Tubal Kaïn die het hoofd werd van hen die op technisch gebied uitblonken. Ze zijn dus waardevol gebleken voor het leven hier op aarde. Maar er staat niet dat zij hun talenten in dienst van de Here gebruiken.

In feite is het tegendeel het geval, hoewel dat er niet met zoveel woorden staat. Hun verdienste is puur horizontaal en moet niet als een zegen van God gezien worden. Hoewel God hen deze talenten gegeven heeft kunnen we niet zeggen dat zij deze talenten tot eer van God gebruikt hebben. In algemene zin kun je stellen dat God veel mogelijkheden aan de mens en in de schepping heeft gelegd, (kunst, muziek, techniek, economie, enz) maar dat de toepassing ervan wel of niet tot eer van Hem kan zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies