Vrede op aarde – Wanneer?

Vraag:

a. Komt er nog eenmaal vrede op aarde voordat
Jezus terugkeert ?
b. Als men sterft, oordeelt God dan gelijk of gebeurt dat pas op ‘de jongste dag’?

Antwoord:

a. Het antwoord op deze vraag is ‘ja’ en ‘nee’. Er komt namelijk een tijd dat de mensen zullen zeggen: ‘Vrede en rust’ (1 Th 5: 3) maar dat is de stilte voor de storm van Gods oordeel. Dat is dus geen echte vrede.
Werkelijke vrede op aarde komt er pas als de Heer Jezus terugkeert en zijn koninkrijk, het vrederijk opricht. Zie Js 2: 2-5; 4: 2-6; 9: 4-6, 11: 6-16, enz.

b. Na de dood gaat de gelovige naar het Paradijs en de ongelovige naar de plaats van de pijn (zie Lk 16: 19-31; 23: 43). Voor de ongelovigen is dat al een vorm van oordeel. Ze zitten als het ware in voorarrest. Het eigenlijke oordeel komt pas als deze doden komen te staan voor de grote witte toon (O 20).
Voor de gelovigen geldt dat ze niet in het oordeel komen (Jh 5: 24). Wel komen ze voor de rechterstoel in verband met de beoordeling van hun werken (zie 1 Ko 3: 13 en 4: 1-5)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies