Vasten

Vraag:

Is het juist om in deze tijd nog te vasten?

Antwoord:

Het woord voor vasten betekent gewoon: niet eten, nuchter blijven. Het kan gebruikt worden zonder dat er van enige rituele of geestelijke betekenis sprake is, zie daarvoor Mt 15:32.
Meestal echter wordt het gebruikt als uiting van een bepaalde gemoedsgesteldheid. Men kon ermee aangeven:

(1) het verdriet over iemands dood (1 Sm 1:12; 3: 35);
(2) berouw over begane zonde (1 Kn 21:27);
(3) besef van de ernst van de situatie (Es 4:16; Ne 1:4);
(4) versterking van het gebed (2 Sm12. 21:16v.);
(5) versterking van een gelofte (Hd 23:12)
(6) terugdenken aan tuchtigingen van de Heer.


Het officiële vasten (Za 8:19).

Het vasten op zichzelf had geen waarde als het niet gepaard ging met een innerlijke verootmoediging (Jes. 58:3-7; Jer. 14:12; Joël 2:13)

Voor ons kan vasten in bepaalde omstandigheden, zoals er hierboven enkele genoemd zijn, zin hebben. Maar de bijbel geeft m. i. ons (de Gemeente) geen grond voor het houden van bepaalde vastentijden zoals dat in de christenheid soms gebruikelijk is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies