Bijbel – Ontstaanstijd

Betreft: Ontstaanstijd van de Bijbel

Vraag:

In hoeveel tijd is de Bijbel ontstaan?

Antwoord:

Het oudste bijbelboek, het boek Genesis, dateert uit ongeveer 1400 jaar vóór Christus. Het laatstgeschreven bijbelboek is w.s. de Openbaring van Johannes of een van de brieven van deze apostel. Deze zijn geschreven in ongeveer 100 na Christus . De hele bijbel is dus in zo’n 1500 jaar ontstaan:

1400 jaar < | >100 jaar

1400 voor Chr. | Komst van Christus | 100 j na Chr.

De beide getallen moeten dus bij elkaar opgeteld en dan komen we op ongeveer 1500 jaar. Anderen menen dat Mozes later geleefd heeft en komen op zo’n 1400 0f 1300 jaar ontstaanstijd voor de hele Bijbel.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies