Pentateuch – Welke boeken?

Vraag:

In een puzzelboek werden de vijf boeken van Mozes als volgt opgesomd: Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. Het vijfde boek is toch Deuteronomium? Hoe komt men dan aan Pentateuch.?

Antwoord:

De vijf boeken van Mozes zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De Joden noemen die samen: de thora. Met een term die van Griekse oorsprong is, noemen we ze in de christenheid wel: de Pentateuch. Letterlijk: het vijfdelige (boek).

In het puzzelboek heeft men (afgaande op wat de vraagsteller schrijft) kennelijk de verzamelnaam ‘Pentateuch’ beschouwd als de naam van een van de vijf boeken. De naam Deuteronomium van het vijfde boek heeft men dan weggelaten. Misschien wist men daar geen raad mee? In ieder geval heeft men zich vergist.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies