Heilige Geest – Dementheid

Betreft: Dementheid en het werk van de Heilige Geest

Vraag:

Hoe is het mogelijk, dat als iemand dement wordt ook dat wat eeuwigheidswaarde heeft, volkomen weg kan gaan. Als het verstand niet goed meer is, verdwijnt de Heilige Geest dan uit het leven of merken we de werking van de Geest alleen niet meer op?

Antwoord:

Dit is een heel moeilijk probleem. Zelf heb ik de ervaring dat bij oude of zieke mensen, die gedesoriënteerd zijn het geestelijk leven normaal functioneert. Ze menen b.v. in een ziekenhuis te liggen, terwijl ze in hun eigen huis zijn; ze menen dat hun dochter de verpleegster is, enz., maar spreek je met ze over de Heer Jezus dan spreken ze heel normaal en ‘hebben ze alles nog op een rijtje’. Ik heb dan ook vaak gezegd, dat het geestelijk leven bij een gelovige zo lang mogelijk intact blijft.

Maar als iemand dement wordt dan kan ook dat wegvallen. Zo iemand bezit de Heilige Geest wel, want die blijft in ons (Jh 14:17). Maar de werking van de Geest is belemmerd omdat ‘de geest’, de zetel van het kenleven vertroebeld is. Het middel waardoor de Geest zich uit laat het – om zo te zeggen – afweten.

Nu kennen wij daar in ons bestaan ook iets van, namelijk als we slapen (zonder te dromen). Op dat moment funktioneert ons kenleven ook niet. Het is er wel, maar het werkt niet. Ook niet in geestelijk opzicht. Als ik slaap besef ik niet een kind van God te zijn. Ik ben het wel en als ik wakker wordt besef en weet ik het weer. Ik denk dat we in die zin ook het geestelijk leven van demente personen moeten beschouwen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies