Alcoholische dranken

Betreft: Gebruik van alcoholische dranken

Vraag:

Door niet zulke prettige ervaringen van huis uit heb ik een antipathie tegen drank. Nu heb ik leren inzien, dat we alles mogen eten en drinken, maar de weerzin blijft. Zou ik ongetrouwd zijn, dan zou ik geen alcoholische drank schenken. Mijn probleem is echter dan mijn man er helemaal geen bezwaar in ziet. Wat raadt u mij nu aan.

Antwoord:

Het is heel begrijpelijk dat u – gezien uw ervaringen – een afkeer van alcoholische dranken hebt. Het is echter evenzeer waar, dat de bijbel het gebruik ervan niet verbiedt, maar dit vrij laat. Wel vinden we in de Schrift waarschuwingen om niet aan de drank verslaafd te raken. Er wordt ernstig gewaarschuwd tegen dronkenschap.

Als u met uw man tot overeenstemming kunt komen om geen alcoholische drank in huis te nemen, dan is dat voor u de prettigste oplossing. Als uw man er echter op staat met mate iets te drinken of bij een feestje wat te schenken dan zult u als vrouw hem onderdanig moeten wezen, want hij is het hoofd van het gezin.

U zult dan echter verstandig doen toe te zien, dat gebruik geen misbruik wordt. Probeer het dus zonder drank, maar als dat niet gaat, tracht dan niet met geweld uw man tot uw visie over te halen. Een zekere aandrang kunt u gebruiken (in uw situatie), maar geen dwang wat dat kan soms juist averechts werken. Erken hierin het gezag van uw man – als hij toch alcohol wil schenken – maar probeer het gebruik aan een bepaalde limiet te binden om onprettige ervaringen in uw eigen gezin te voorkomen. Zo in de zin van: Goed als jij het per se wilt dan wil ik niet blijven tegenstribbelen, maar laten we het beperken tot… Hopelijk kunt u dan tot een goede overeenstemming komen. Van harte wijsheid toegewenst!a

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies