Aartsengelen – welke zijn er?

Vraag:

Welke aartsengelen zijn er?

Antwoord:

Er wordt in de Bijbel maar één engel een archangel of aartsengel genoemd en dat is Michaël (Jd: 9). Verder komt het woord voor in 1 Th 4: 16. Deze tekst geeft enige grond voor de gedachte dat er meer dan één archangel is..

Een tweede engel in de Bijbel genoemd, is Gabriël, waarvan velen menen dat hij ook een aartsengel is, maar dat staat niet in de Bijbel. In Lk 1: 19 kondigt hij zich echter aan als ‘Ik ben Gabriël die voor God sta’ en dat geeft aan dat hij in de bijzondere dienst van God staat. Het is dus niet zo vreemd dat men in hem ook een aartsengel ziet. In de latere christelijke traditie werden ook Rafaël en Uriël tot de aartsengelen gerekend. De joodse apocalyptische literatuur kent zeven aartsengelen, de rabbijnen kenden er zes á zeven

Engel Betekenis Vindplaats. Bijbel of Apocriefen

Michaël Wie is gelijk God Dn 10: 13;21;12: 1, Jd:9, Op 12: 7
Gabriël God is mijn held of Dan. 8: 16; 9: 21
Held van God. Luk. 1: 19,26
Rafaël God geneest Tobias 4: 25; 5: 17; 6: 16;12: 15
Uriël Licht van God Henoch 9: 1; 20: 2 etc.

Raguël
Saraquë
Jeremiël

Raguël, Saraquël en Jeremiël moeten in de Joodse apocalyptische literatuur te vinden zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies