Tekenen van God of van satan

Vraag:

Hoe kun je tekenen van God onderscheiden van die van de satan?

Antwoord:

We kunnen hier iets leren van het probleem waar Israël mee te maken kreeg als het ging om het herkennen van profeten van God aan de ene kant en het herkennen van valse profeten die zich door de satan lieten leiden of die puur uit zichzelf spraken aan de andere kant. Vergelijk daartoe Dt 13: 1-5 met 18:19-21.

In het eerste geval gaat het erom dat er werkelijk een teken gebeurt, maar dat de boodschap van de profeet verraadt dat hij een valse profeet is.
In het tweede geval wordt er wel een profetie aangekondigd, maar vindt er geen vervulling van de profetie plaats.

De les voor ons is, dat we de leer van hen die tekenen doen moeten toetsen. Niet wat we zien is beslissend, maar de leer, de theorie die men verkondigt moet bijbels zijn.
In een ander geval moeten we goed nagaan of er wel echt een teken plaats vindt. Het kan wel schijnen een teken te zijn, maar bij nadere beschouwing kan het wel eens ‘nep’ wezen.

Als er met de tekenen occulte zaken (in lering of in daden) zijn verbonden hebben we zeker met tekenen van satan te doen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies