Dopen – hoe?

Betreft: Dopen – hoe?

Vraag:

De doop door onderdompeling heeft te maken met de Joodse reinigingswetten. In het N.T. kan ik daar niets over vinden wat direct slaat op de doop.

Antwoord:

Voor de doop door onderdompeling pleiten de volgende gedeelten uit de evangeliën:
Jh 3: 2 ‘omdat daar veel water was’…voor besprenkelen heb je niet veel water nodig;
Mt 3:6 ‘zij werden gedoopt in de Jordaan’. Dus niet bij de Jordaan. Vers 16: ‘steeg op uit het water’ Voor besprenkelen behoef je niet in de Jordaan af te dalen. Zie verder Hd 8:38

Deze wijze van dopen is in overeenstemming met de betekenis die de doop heeft, namelijk: afwassing en begrafenis. Het NT spreekt daar heel duidelijk over in Hd 22:16 ; Rm 6:4 en Ko 2:12

Belangrijker dan de vorm, dus de onderdompeling, is de hier boven genoemde betekenis: afwassing en begrafenis. Bij een kind is geen sprake van bewuste toewijding aan Christus, ook niet van van afwassing van zonden en evenmin van begraven worden. De kinderdoop mist deze betekenissen en berust enkel op de gedachte dat de doop in de plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen als teken van het Nieuwe Verbond.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies