Wee

Vraag:

Wat is ‘wee’ letterlijk?

Antwoord:

Het woord ‘wee’ is een Nederlands woord en heeft twee betekenissen:
a. het is een uiting van smart, van leed.
b. het ziet op een ongeval, een ramp.
Als we spreken over geboorteweeën dan doelen we op de pijnen waarmee de geboorte gepaard gaat.
Als het wee over iemand uitgeroepen wordt dan betekent dat dat zo iemand heel ernstige dingen te wachten staan (zie Mt 11: 21; 18:7; 23: 12; 26: 24).
In Op 8:13 en 9:12; 11: 14 wordt gedoeld op zeer ernstige en pijnlijke oordelen die de mensen zullen treffen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies