Ouderdom van de mensen vóór de zondvloed

Vraag:

Wat is de betekenis van het feit, dat de mensen voor de vloed zo oud werden en daarna de leeftijd afnam?

Antwoord:

De reden daarvan wordt ons niet met zoveel woorden in de Schrift meegedeeld. We moeten dus trachten een antwoord te vinden. Een tweetal antwoorden komen o.i. in aanmerking:

  • de afname van ouderdom is een gevolg van de doorwerking van de zonde, waarbij God in zijn regeringsweg met de mens de leeftijd heeft teruggebracht. Mozes spreekt in zijn dagen van een leeftijd van 70 à 80 jaar (vgl. Ps. 90: 9 en 10). Dit is natuurlijk niet de uiterste leeftijd voor iedereen, want zelf werd hij nog 120 jaar. We moeten aan een gemiddelde denken.
  • door de zondvloed zijn de klimatologische omstandigheden op aarde dusdanig veranderd dat de mensen niet meer zo oud werden. Bepaalde stralingen die voor die tijd door de atmosfeer boven ons werden tegengehouden of in intensiteit afgeremd, bereiken de mens na die tijd met grotere intensiteit. Denk hierbij bijv. aan het belang van de ozonlaag waarover vandaag de dag zoveel geschreven wordt. Ook op deze wijze kan in de regering van God de leeftijd van de mens teruggebracht zijn.

Beide antwoorden kunnen trouwens samengevoegd worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies