Vrede met God en vrede van God

Vraag:

Wat is het verschil tussen deze beide begrippen?

Antwoord:

Vrede met God
Als zondaar leeft de mens in vijandschap met God. Of hij zich dat bewust is of niet maakt geen verschil. Het bedenken van het vlees, zegt Rm 8 is vijandschap tegen God. Wil de mens met God verzoend worden dan moet hij zich bekeren en geloven in de Heer Jezus Christus. Dan is de vijandschap weg, dan zijn we geen vijanden van God meer, maar is er vrede met God (zie Rm 5:1). We weten dat het goed zit tussen ons en God. Die vrede is er en die wordt niet meer verstoord.

Vrede van God
Daarnaast kennen we de vrede van God; dat is de vredige rust in ons hart dat God met ons is in alle omstandigheden van het leven. Laten we echter zonden toe in ons leven dan raken we die rust, die vrede kwijt. Hetzelfde gebeurt als we zo met zorgen bezig zijn dat we God uit het oog verliezen.

De vrede met God ziet dus op de verzoening die eens voor altijd tussen ons en God is tot stand gekomen. De vrede van God ziet op de rust in ons hart die we genieten als we vertrouwen dat God in alles voor ons zorgen zal en we de weg met Hem gaan..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies