Jezus Christus – Christus Jezus

Betreft: Naam Jezus Christus

Vraag:

Waarom staat er de ene keer Christus Jezus (zie bijv. Rm 6:11) en de andere keer Jezus Christus zie bijv. Rm 5:11)? Waarom wordt in de evangeliën over Jezus gesproken, maar in de brieven over Here Jezus of Jezus Christus?

Antwoord:

Waarschijnlijk dient het verschil in volgorde alleen om de nadruk anders te leggen. Bij Jezus Christus valt de nadruk eerst op zijn persoon. Het gaat om Hem als degene die uit Maria geboren is, wiens naam betekent ‘Jahwe redt’. Daarna pas wordt de aandacht gevestigd op zijn ‘ambt’, namelijk dat Hij de Messias, de Gezalfde (koning) is.
Bij Christus Jezus ligt de klemtoon eerst op zijn ambt als de Gezalfde en daarna pas op zijn persoon.

In de evangeliën gaat het om Jezus van Nazareth, zo kenden de mensen Hem. Die naam wordt gebruikt als het de mens Jezus betreft, zoals Hij hier op aarde wandelde. Na zijn dood en opstanding is Hij duidelijk geproclameerd als de Heer en de Christus (Hd 2:36).
Als erkenning daarvan en uit eerbied voor zijn persoon worden in de brieven de titels Heer en /of Christus of ook wel Heer Christus gebruikt.

Als verwezen wordt naar Hem als de Mens op aarde komen we een enkele keer in de brieven alleen de naam ‘Jezus’ tegen (zie Ef 4:21 in Jezus van Nazareth werd gezien wat waarheid is; zie ook de brief aan de Hebreeën)).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies