Ongetrouwd zijn niet moeilijk?

1-Corinthiers 7 – Een mevrouw schreef mij dat ze grote moeite had met 1 Kor. 7. Het antwoord dat ik haar zond luidt als volgt:

Met 1 Kor.7, zo schrijft u, hebt u grote moeite. Tot uw troost kan ik u zeggen dat u niet de enige bent. Maar de meesten hebben er op een heel andere manier moeite mee dan u.

Ten eerste zijn er die heel graag getrouwd zouden zijn, maar die geen partner vinden of die niet gevraagd worden. Voor hen is het niet alleen meer beschikken over hun lichaam helemaal geen probleem.

Ten tweede zijn er (ook onder de hiervoor genoemde personen) die wel willen trouwen, maar die zich afvragen of ze dat wel moeten doen, omdat Paulus zegt, dat niet trouwen beter is. Ze hebben er echter niet de gave voor om ongetrouwd te blijven. Juist dat bezorgt ze gewetenspro- blemen. Ze moeten leren zien dat Paulus hier geen bevel geeft als apostel van Jezus Christus, maar slechts zijn gedachte weergeeft als een geestelijk geoefend persoon.

Ten derde zijn er en u behoort tot hen, die het idee van een huwelijk helemaal niet aanlokt. U schrijft namelijk dat u ongehuwd bent en dat u dat graag zo wilt houden. U hebt dus niet met een onvervuld verlangen te kampen en evenmin met een gewetensprobleem. Maar u behoort tot de gelukkige personen van wie Paulus zegt: Wie niet trouwt, doet beter.

Uw probleem is echter dat u innerlijke weerstand hebt tegen het idee dat Paulus hier voorstaat. Ik denk echter dat u zich een iets verkeerde voorstelling maakt van wat Paulus hier bedoelt. De apostel bedoelt niet dat de een zonder meer over het lichaam van de ander kan beschikken. Hij geeft naar beide zijden (man en vrouw) een aanwijzing en dat houdt in dat men niet zo maar over ander mag beschikken. In een huwelijk waar liefde heerst gaat dat ook niet zo. Daar wordt geen sexuele omgang afgedwongen, maar gaat men in harmonie op elkaars verlangens in. En dan is het een van de mooie dingen van het huwelijk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies